top of page

Privacybeleid

hangslot


Alleen via het contactformulier worden persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het bespreken van aanvragen en voor de uitvoering van overeenkomsten. De contactgegevens worden zorgvuldig bewaard conform de wettelijke termijnen en verwijderd wanneer het bewaren ervan niet langer noodzakelijk is voor bedrijfsdoeleinden.

Deze pagina is in aanbouw.  Dit privacybeleid zal zo snel mogelijk worden aangevuld met relevante informatie.

bottom of page